LC-Meetings

«Zurück

Informationen zu SwissBoxing Cup 6/6

Veranstaltung:SwissBoxing Cup 6/6
Datum:Samstag, 15.12.2012
Bewilligung:BewilligtMeeting wurde bewilligt
Veranstalter:Box Club Basel
Veranstaltungsort:Basel

Light-Contact Kämpfe

Rote EckeClubBlaue EckeClubKategorieResultat
1RAgushi
Agron
BCBASAdemi
Festim
BCBUR-OP
2DNikqi
Erblin
BCBASSchlamp
Yvo
BCLU-DRAW
3BLagrene
Fynn
BCSISAdemi
Festim
BCBUR-OP
4RAdemi
Hadis
BCBURHauri
Sammy
FBGZH-OP
5BGuggenheim
Leon
BCBASFüchslin
Marc
BCSIS-OP
6RAjeti
Sinan
NABFRAdemi
Hadis
BCBUR-OP
7RAgushi
Agron
BCBASSchlamp
Yvo
BCLU-OP
8BLagrene
Fynn
BCSISNikqi
Erblin
BCBAS-OP
9BHauri
Sammy
FBGZHGuggenheim
Leon
BCBAS-OP
11BMötteli
Marc David
FBGZHAbt
Ramon
BCBAS-OP
12BThorimbert
Sébastian
CPCARMichel
Aebischer
FRBIE-OP
13BBöni
Anja
FRBIEMüller
Samuel
BZBIL-OP
14RThorimbert
Sébastian
CPCARMötteli
Marc David
FBGZH-OP
15BBöni
Anja
FRBIEMarti
Vanessa
BZBIL-OP
16BAnnecchiarico
Cesare Daniele
FBGZHMichel
Aebischer
FRBIE-OP
17RMüller
Samuel
BZBILMarti
Vanessa
BZBIL-OP
18BAnnecchiarico
Cesare Daniele
FBGZHThorimbert
Sébastian
CPCAR-OP
19RWyss
Fiona
BZBILMiracco
Angelo
BCSIS-OP
20BMüller
Noah
BCBASWyss
Mina
BZBIL-OP
21BSin
Maté
ABFWyss
Fiona
BZBIL-OP
22DLocher
Clemens
FRBIEAbt
Raphaël
BCBAS-DRAW
23BMartins
Elisa
FRBIEBerisha
Arjan
BZBIL-OP
24BBrizzi
Massimo
NABFRAbt
Raphaël
BCBAS-OP
25RMiracco
Angelo
BCSISMüller
Noah
BCBAS-OP
26RWyss
Mina
BZBILSin
Maté
ABF-OP
27RLocher
Clemens
FRBIEBerisha
Arjan
BZBIL-OP
28BTufo
Antonio
FRBIEAbt
Ramon
BCBAS-OP
29DBrizzi
Massimo
NABFRMartins
Elisa
FRBIE-DRAW
30RTufo
Antonio
FRBIEBerisha
Arjan
BZBIL-DISQR3

 Rote Ecke gewinnt    Blaue Ecke gewinnt    Unentschieden    Kampf ohne Wertung    beide verloren


© 2019, Swiss Boxing Federation