LC-Meetings

«Zurück

Informationen zu Swiss Boxing LC Cup Basel

Veranstaltung:Swiss Boxing LC Cup Basel
Datum:Samstag, 05.05.2018
Bewilligung:BewilligtMeeting wurde bewilligt
Veranstalter:Boxteam Basel
Veranstaltungsort:Wasserstr. 40, 4056 Basel
Beginn der Veranstaltung:13:00 (Samstag)
Wägen:11:00 - 11:30 (Samstag)
Sonstiges:Besammlung: BT Basel, Mülhauserstr. 48, 4056 Basel • Turnier: Turnhalle Primarschule Volta, Wasserstr. 40, 4056 Basel • Modus: Matchzeit: 3 x 1 min. Matches/Person: 2 • Startgeld: 10.- • Kontaktperson bei Fragen: Stefan Käser, 079 401 91 06, chekaeser@gmx.ch

Light-Contact Kämpfe

Rote EckeClubBlaue EckeClubKategorieResultat
1BGilliéron
Kenzo
ETNA Schaub
Diego
NABFR-OP
1BAlder
Daniela
ETNA Rother
Levin Fumio
BTB-OP
1BSchmid
Aymeric
BCVDTMaciel dos Santos
Flavio William
BCBIE-OP
2RDejanovic
Kristina
MBCKulpinari
Baran
BCSIS-OP
2RStocker
Jamie
BCSISThommen
Carlo
NABFR-OP
2BWinkelmann
Laurin
BTIJachjaev
Noha
TG-OP
3RTraber
David
BCOBHenchoz
Logan
BTB-OP
3DFauguel
Noha
BCVDTAmin
Iyad
BCBIE-DRAW
3RHortas
Luka
ETNA Bingöl
Samira
BTB-OP
4BMerstetter
Alex
TGSchmid
Aymeric
BCVDT-OP
4BBirol
Yunus Emre
BCBIEZouaïmia
Malik Loïc
OBCG-OP
4BEggimann
Manuel
NABFRRüdin
Raphael
BCSIS-OP
5BFahrni
Nicolas
BTIMaciel dos Santos
Flavio William
BCBIE-OP
5RCodeluppi
Lisa
BCOBSciré
Enza
BCBIE-OP
5DDaya
Nehir Deniz
BTBHortas
Luka
ETNA -DRAW
6DCanas Almeida
Diogo
ETNA Kofler
Jacob
BCOB-DRAW
6RGilliéron
Kenzo
ETNA Thommen
Carlo
NABFR-OP
6BIsik
Emily
BCSISTobler
Roa Manuel
BTB-OP
7BAlder
Daniela
ETNA Kulpinari
Baran
BCSIS-OP
7DMerstetter
Alex
TGMaciel dos Santos
Flavio William
BCBIE-DRAW
7BSchaub
Diego
NABFRStocker
Jamie
BCSIS-OP
8RDejanovic
Kristina
MBCRother
Levin Fumio
BTB-OP
8RHenchoz
Logan
BTBHofstetter
Jérôme
ETNA -OP
8RBingöl
Samira
BTBEggimann
Manuel
NABFR-OP
9BFauguel
Noha
BCVDTBirol
Yunus Emre
BCBIE-OP
9RFahrni
Nicolas
BTICanas Almeida
Diogo
ETNA -OP
9RRüdin
Raphael
BCSISDaya
Nehir Deniz
BTB-OP
10BAzemi
Mehmetali
TGKofler
Jacob
BCOB-OP
10RPeisker
Elias
BCBIEMirabilii
Leonardo
NABFR-OP
10BAmin
Iyad
BCBIEZouaïmia
Malik Loïc
OBCG-OP
11BFrey
Thibault
ETNA Babelay
Julien
BCOB-OP
11RScherler
Nicolas
BCSISSchmid
Gaëlle
BCVDT-OP
11BSciré
Enza
BCBIEAhmad Hussain
Shuhib
MBC-OP
12RTrachsel
Bolek
ETNA Kirchhofer
Daniel
TG-OP
12RVonlaufen
Laura
BCVDTIsik
Emily
BCSIS-OP
12BRicher
Fanny
ETNA Aliti
Elia
FRBIE-OP
13BDalla Riva
Adam
ETNA Djeddai
Samia
BCBIE-DISQR3
13RPeisker
Elias
BCBIEDal
Mustafa
BCSIS-OP
13BHofstetter
Jérôme
ETNA Winkelmann
Laurin
BTI-OP
14BTraber
David
BCOBJachjaev
Noha
TG-OP
14RAliti
Adem
FRBIEMarkaj
Ilir
BCSIS-OP
14BSmith - Palmer
Jayne
TGSchafroth
Julie
BCBIE-OP
15BMirabilii
Leonardo
NABFRDal
Mustafa
BCSIS-OP
15RFrey
Thibault
ETNA Kirchhofer
Daniel
TG-OP
15BWenger
Virginia
BTIVonlaufen
Laura
BCVDT-OP
16BBabelay
Julien
BCOBTrachsel
Bolek
ETNA -OP
16DAliti
Adem
FRBIEWyss
Emeric
BCVDT-DRAW
16BDjeddai
Samia
BCBIESmith - Palmer
Jayne
TG-OP
17DDalla Riva
Adam
ETNA Tobler
Roa Manuel
BTB-DRAW
17BScherler
Nicolas
BCSISAliti
Elia
FRBIE-OP
17RBerger
Stéphane
BCVDTTarantino
Gabriele
FRBIE-OP
18RTomas
Ruben
ETNA Wyss
Emeric
BCVDT-OP
18BDe Blasi
Luca
FRBIEMontoya
Gabriel
CPCAR-OP
18DCodeluppi
Lisa
BCOBAhmad Hussain
Shuhib
MBC-DRAW
19RRicher
Fanny
ETNA Schmid
Gaëlle
BCVDT-OP
19BFahrni
Nicolas
BTIAzemi
Mehmetali
TG-OP
19RSchafroth
Julie
BCBIEWenger
Virginia
BTI-OP
20RTomas
Ruben
ETNA Markaj
Ilir
BCSIS-OP
20BBerger
Stéphane
BCVDTDe Blasi
Luca
FRBIE-OP
21BTarantino
Gabriele
FRBIEMontoya
Gabriel
CPCAR-OP

 Rote Ecke gewinnt    Blaue Ecke gewinnt    Unentschieden    Kampf ohne Wertung    beide verloren


Offizielle

Delegierter:
Punktrichter:Ring-/Punktrichter:
Ringrichter:
Stefan Käser
Sandra Brügger
Nadia Barriga
Sarah-Joy Iris Rae
Patrick Wiederkehr
Ivan Panazzolo
Abdelmalek Belguendouz
Jennifer Corti
Angelo Fasolis
Michel Durand
Arnold Bueler
© 2019, Swiss Boxing Federation